ilustracni obrazek

Od počátků plováren v Hradci Králové po současnost


Tradice plováren na řece Orlici v Hradci Králové sahá až do období druhé poloviny 19. století, kdy vzniká jedna z prvních plováren na českém území vůbec. Šlo o tzv. Vojenskou plovárnu, která však byla později zrušena a počátkem 20. století v průběhu regulace řeky Orlice přemístěna. Na přelomu 19. a 20. století vznikaly i další plovárny a na konci 20. let 20. století i plovárna Slezská. Hlavním důvodem pro jejich vznik byla častá utonutí při koupání v řece Orlici. Oblíbené místo na koupání zejména obyvatel Slezského předměstí a Malšovic bylo pod jezem u starého Mlejnku neboli Čertova mlýnku. V roce 1910 uveřejnily noviny Štít zprávu o častých tragédiích na Orlici. Voda pod splavem Čertova mlýnku vytvářela vír, který strhával ke dnu. Každoročně se zde utopilo několik lidí. Koupání ve volné přírodě tak bylo zakázáno pod nejpřísnějšími tresty (popřípadě i vězením). Přesto si nedovolené koupání u Čertova mlýnku nadále vybíralo svou daň.

V prvním desetiletí 20. století probíhala úprava břehů a koryta řeky Orlice až ke starému jezu u Malšovic, regulační práce však přerušila první světová válka. V rámci druhé etapy úprav řeky Orlice, která pokračovala v poválečných letech 1923-1928, došlo k výstavbě nového Malšovického jezu a následně i k výstavbě Slezské plovárny.

11.5.1928 se obecní zastupitelstvo Slezského Předměstí usneslo o zřízení koupaliště na vlastní náklady obce. 28.6.1928 žádá Josef Novák obecní úřad na Slezském Předměstí o pronájem plovárny, s tím že se zavazuje zajistit dozor, plavčíka i občerstvení. Plovárna byla otevřena v létě roku 1928. Během srpna 1928 probíhaly v rámci slavnostního otevření plovárny různé sportovní akce. Jednou z významných událostí byl sportovní den nazvaný „Hold Slunci“, v jehož rámci probíhaly např. závody na kolech přes lávku nebo závody v plavání.

Obecní plovárna na Slezském předměstí byla obcí Slezské předměstí a později městem HK provozována nejméně do roku 1971. Řada pamětníků vzpomíná, jak zde na březích plovárny plných slunících se lidí, trávila prázdniny a volné chvíle. Mnozí se zde učili plavat, někteří se stali i členy vodáckých oddílů, kterými prošla celá řada pozdějších úspěšných sportovců.

Vodácké kluby využívají areál plovárny do dnešní doby a to pod správou klubu SKVS Slavia Hradec Králové, která zahájila v letošním roce jeho revitalizaci. Areál již nyní nabízí zázemí pro celou řadu sportovního vyžití od vodního slalomu přes freestyle kajaking a rafting až po vodáckou turistiku přístupnou pro nejširší veřejnost. Areál plovárny mohou dále navštěvovat registrovaní návštěvníci a věnovat se dalším sportům jako je nohejbal či volejbal nebo si jen tak užívat klidu přírody na břehu řeky v blízkosti centra města.

Velice úspěšně se zde rozbíhají různé volnočasově zaměřené akce jako jsou dny dětí, putování po řece Orlici, sportovní dny pro sdružení Daneta spojené s grilováním. Areál se neuzavírá ani v zimním období, proběhla zde například zabijačka či jarní kouř (ochutnávání uzených klobásek spojených s jarním úklidem areálu).