Návštěvní řád říční sauny a odpočívárny Saunalautta a soukromé sauny Solusauny

Duben 30, 2023

Návštěvní řád říční sauny a odpočívárny Saunalautta a soukromé sauny Solusauny (dále jen sauna)
v Rekreačním a sportovním centru Slezská plovárna (dále jen centrum)

Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí. V případě porušení řádu může být porušitel vykázán z prostor saun i centra.

 1. Vstup do prostor saun je návštěvníkům povolen jen v provozní době a po zaplacení vstupného nebo po předložení platného voucheru či v rámci ubytovacího balíčku.

 2. Správce má právo neumožnit vstup při naplnění kapacity saun nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen vstup nebo kteří jsou vyloučeni z provozu.

 3. Vstup je povolen nejpozději 1 hodinu před ukončením provozu.

 4. Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let a pouze do 18:00.

 5. Vstup je povolen pouze osobám bez jakýchkoli zdravotních komplikací. V opačném případě absolvuje návštěvník saunování a další procedury na vlastní nebezpečí.

 6. Vstup je zakázán osobám:

  • v podnapilém stavu či pod vlivem drog

  • trpícím vysokým krevním tlakem či jinou srdeční chorobou

  • trpícím jakoukoliv přenosnou kožní, vlasovou či infekční chorobou

  • kteří mají z jakéhokoliv jiného důvodu svým ošetřujícím lékařem zakázáno saunování

  • jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

 7. Z prostor saun a centra může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, jehož chování je nevhodné nebo který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

 8. Do prostor saun a centra je zakázán vstup se zvířaty.

 9. Při vstupu a během pobytu v prostorách saun je každý návštěvník povinen uposlechnou pokynů obsluhy sauny/správce centra.

 10. Je zakázáno jakkoliv zvyšovat vlhkost v sauně (přidáváním vody, ledu na kamna apod.)

 11. V saunách je zakázáno používat přípravky, které mohou poškodit vybavení nebo znečistit prostor, jako jsou oleje, krémy, peelingy nebo med. Vnášení těchto přípravků do prostoru sauny bude pokutováno částkou 1000,- Kč.

 12. V prostorách saun je zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení (mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, drony, iPod apod.)

 13. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor saun nenese provozovatel odpovědnost.

 14. V prostorách saun je zakázáno chovat se hlučně, běhat či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních návštěvníků.

 15. V prostorách saun je zakázána konzumace potravin a nápojů.

 16. Do prostor saun je zakázáno přinášet skleněné a ostré předměty.

 17. Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek, šetřit vybavení provozu a svým chováním neobtěžovat ostatní návštěvníky. Jakékoliv poškození vybavení sauny je návštěvník, který jej způsobil, povinen uhradit provozovateli.

 18. V prostorách saun se návštěvníci pohybují bez plavek. Při saunování používají prostěradlo. Při vycházení ze saun používají župan, osušku nebo prostěradlo.

 19. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách areálu a z hygienických důvodů je nutné, aby se před vstupem do saun osprchovali. Sauna se střídá s ochlazovací lázní. Po ochlazení je lépe setrvat na studeném vzduchu až do úplného pocitu chladu. Po posledním ochlazení je doporučeno krátké osprchování vlažnou vodou bez použití mýdla nebo šamponu.

 20. Návštěvníci svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.

 21. Všichni se na mokrých podlahách a schodech musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. Správa saun a centra nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.

 22. Doporučená doba pobytu je individuální a pohybuje se od 5 – 20 minut. Při pocitu nevolnosti je nutné místnost ihned opustit.

 23. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti volejte obsluhu saun. Lékárnička je umístěna na recepci.

 24. Při ztrátě nebo poškození čipu od skříňky v šatně bude vybrán poplatek ve výši 200,- Kč.

 25. V celém prostoru saun a centra je přísný zákaz kouření.

 26. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.

V Hradci Králové, 30.4.2023

Provozovatel
Ponca spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/12
190 00, Praha 9 – Libeň
IČ: 27461840