Informace pro vás

Areál, pronájem a vstup

Vstup

Vstup do areálu je možný po domluvě se správci areálu.

Areál nabízí možnost jednorázového vstupu.
Zázemí areálu ("Zahrada" s Lautta Barem) je volně přístupné pro veřejnost v provozních hodinách areálu dle dané sezóny.
Dostatek prostoru i soukromí pro soukromé i firemní akce po celý rok. Rozmanitost areálu poskytuje řadu variant pro různá využití dle zaměření dané akce, a to s kapacitou až 300 osob.
V bezprostředním okolí areálu vedou cyklo a in-line stezky.
Areál je přístupný celoročně.
Areál se nachází v Přírodním parku Orlice, při jeho návštěvě prosím respektujte a chraňte zdejší přírodu, klid a pohodu tohoto místa. Vyvarujte se hlučného a jinak rušivého jednání. Nenechávejte zde odpadky a nepořádek!

O areálu

Areál Slezská plovárna se nachází 1,5 km od historického centra města a zároveň přímo sousedí s Přírodním parkem Orlice, nejrozsáhlejší přírodní památkou ČR. Svým přírodním charakterem je areál předurčen pro sportovní a rekreační aktivity.  

Historie

Ve 20. letech 20. století probíhaly zásadní úpravy říčních břehů Orlice včetně výstavby elektrárny a Malšovického jezu. Do roku 1923 stával v místě dnešního jezu pevný dřevěný jez se třemi vorovými vraty zvaný Mlejnek nebo Na Mlejnku. Na pravém břehu u jezu stával mlýn Na Čertovině, který v roce 1920 vyhořel a nebyl obnoven.

Čertův mlýnek patřil mezi oblíbené výletní místo a přírodní koupaliště, v roce 1928 zde obec Slezské Předměstí postavila plovárnu. V bezprostřední blízkosti elektrárny byla založena v letech 1934-1936 Osada na Mlejnku jako Sportovně rekreační zařízení tehdejších průmyslových podniků města Hradce Králové.

Mapa areálu